Försäljningsprincip

Jag bedömer värdet på en sida utifrån olika faktorer, till viss mån i prioriteringsordning.

  • Inkomster, dvs "inkomstvärdet"
  • Antal besökare
  • Domänens värde
  • Innehållets värde (content)
  • Arbetsbörda
  • "SEO-värde" - sajtens ålder, inlänkar, SERP-placering etc.

Inkomstvärdet

I princip alla  sajter genererar passiv inkomst, om än i mycket varierande grad. Med avseende på konkurrens, sökmotorresultat etc kommer varje sida att en vacker dag stå utan inkomster om jag inte lägger tid eller kraft på den. Vissa sajter står sig bättre än andra över åren men generellt sett så går denna degenerering långsamt.

Eftersom nästan alla  sajter är relativt statiska och inte kräver uppdateringar eller översyn så är arbetsbördan oftast minimal, i alla fall för att sajten inte ska försvinna. Det handlar oftast om saker som att förlänga domänen, uppgradera WordPress, byta ut en länk eller två. Med denna (icke-existerande) arbetsinsats kommer förmodligen sidan vara "död" inom x antal år men den kommer under denna tid ha en inkomst.

Ett EXEMPEL på hur en sajt jag lämnat därhän kan bidra med inkomster under x antal år.

En sida jag lämnat därhän kan alltså ge tex 1.000 kr år 1, 600 kr år 2, 400 kr år 3, 200 kr år 4, 30 kr år 5 osv. tills den inte ens drar in pengar nog att täcka domänkostnaden. I det här exemplet så kommer jag alltså tjäna c:a 2.230 kr på sidan under de kommande 5 åren.

Eftersom inkomster i princip är samma sak som sajtens vinst så är det alltså ungefär samma sak som p/e-talet för sajten. Hur många års inkomster jag kan räkna med skiljer sig förstås från sida till sida. Detsamma gäller också den eventuella degenereringen av inkomster. Jag har sajter som har bidragit under många år med mycket lite arbetsinsats och andra som fallit ganska snabbt när jag slutat arbeta med dem.

Det vill säga "inkomstvärdet" av en sajt är beroende på när jag tror sidan kan vara "död" (röda pilen) och hur mycket ackumulerad inkomst jag kommer få tills dess (gröna området).

Antal besökare

Antal besökare är ett ganska löst värde som jag vanligtvis inte fäster så stor vikt vid eftersom det oftast indirekt representeras av inkomster. I vissa fall kan det dock vara en diskrepans mellan antal besökare och annonsintäkter. Har sidan en stor andel besökare som kommer via type-ins och bokmärken så är det av högre värde än om allt är från Google.

Domänens värde

Oavsett hur lite besökare eller inkomster sidan har (tex när den är "död") så har den alltid ett potentiellt värde i domänen. En sida som tex Köpa.se har alltid ett domänvärde oavsett besökarantal eller inkomster medan en yuiopz.se har i princip ett nollvärde. Notera att jag inte räknar med domänens potentiella SEO-värde här, utan enbart hur bra domänen är.

Innehållets värde

Sidans content har ett visst värde, hur mycket det är skiljer sig från sida till sida förstås. En sida med massor av innehåll och innehåll av hög kvalitet (tex MittSydafrika.se) är förstås dyrare än en sida med lite eller lågkvalitativt innehåll. Detta kan också påverka priset om du tänkte göra om allt innehåll och jag kan behålla rättigheterna till innehållet (för att sätta upp på en annan sajt).

Arbetsbörda

Som sagt så har de flesta av mina sajter en relativt låg arbetsbörda. Är arbetsbördan i princip noll så är det förstås värdefullt.

"SEO-värde"

En sida som ligger högt i rankingen på Google på viktiga sökord och som har funnits länge och fått många naturliga länkar är mer värd än en sida som inte har några inlänkar alls.

Utvecklings-premium

Slutligen, om ett bud enbart är i paritet med inkomstvärdet etc så är det ändå knappt intressant för mig att gå igenom en affär. Om det bedömda värdet för en sida är tex 10.000 kr för mig så kan jag ändå lika gärna behålla sidan som att sälja den för det priset. För att jag ska gå vidare med en affär så krävs det att jag gör en bättre affär av att sälja den än att behålla den.

Detta kräver alltså att du har en bättre strategi eller idé för att generera inkomster på sidan än vad jag har. Kommer du inte kunna tillgodogöra dig samma typer av annonsintäkter på sidan så måste du ha en ännu något bättre idé.

Vad jag förväntar mig av ett bud

Det bud jag förväntar mig för en sida är alltså summan av de olika värden den har för mig:

Förväntat bud = inkomstvärdet + domänvärdet + contentvärdet + SEO-värde - arbetsbörda + övertalningspremium

Detta är förstås svårt att kvantifiera men det ger ändå en fingervisning åt hur jag bedömer värdet för en sida och vad du bör betänka när du ska lägga ett bud. Om du ger mig ett bud på en sajt som enbart motsvarar tex en årsinkomst så är det knappt att jag bemödar mig att svara. Ett alltför lågt bud är också ett bra sätt att få mig att undersöka om det finns bättre köpare på marknaden, tex på MissDomain eller liknande.

Investering - inte en kostnad

En annan faktor jag kom på efter att jag skrev detta inlägg första gången är att många ser på ett köp av en webbsida som en kostnad, och inte som en investering. Nu är ju inte köp/sälj-marknaden för domäner och webbsidor helt perfekt men det är i alla fall inte helt orimligt att anta att man kan sälja en sida för ungefär samma pris efteråt - om alla faktorer, som tex inkomster, är desamma.

Köper man en webbsida för 10.000 kr år 0, som har en årsinkomst i snitt på 3.000 kr per år, så har men efter 3 år tjänat 9.000 kr på sidan. Säljer man den sen för 10.000 kr så har man alltså haft en förräntning på 90% över dessa tre år. Utslaget (felaktigt, jag vet, då jag inte tar hänsyn till ackumulerad ränta) på varje år så blir det alltså en ränta på sitt kapital på 30%.